Bluetooth z BluetoothAPIs.h

2010-10-28

Nie ma tutaj wiele do gadania, obsługa Bluetooth z poziomu Windowsa jest dość nieprzyjemna dla osób, które wcześniej niewiele miały wspólnego z programowaniem dla tego systemu - w tym i dla mnie. Jeśli więc mamy dowolność w wyborze wykorzystywanej przez nas technologii, polecam rodzinę .net albo Javę - .net wypróbowałem i było łatwo i przyjemnie, ale Java kusi lepszą przenośnością.

Mój kod oparłem na przykładowym kodzie znalezionym w internecie. Dopisałem do niego co nieco, utknąłem przy próbie wysyłania czegokolwiek - gniazdko WinSock, które próbowałem tworzyć, było błędne, a ja nie miałem czasu prowadzić dochodzenia, czemu tak się dzieje ;) Jeśli wiesz, chętnie usłyszę w komentarzach i poprawię. Na razie jednak podzielę się tym, co mam.

Kod znajduje się na samym dole, podświetliłem tam linie, o których mówię. Na początku definiujemy kilka struktur, które są potrzebne do działania windowsowym funkcjom. Na ich temat nie ma się co rozpisywać, ponieważ wszystko znajdziemy w dokumentacji Microsoftu (mała rada - jeśli zechce wam się sciągać ich przykładowy kod, to przestrzegam - i tak niewiele pomaga, przynajmniej mi nie pomógł).

Linia 62 - funkcja BluetoothFindFirstRadio robi dokładnie to, co mówi jej nazwa - znajduje pierwszy adapter w systemie i zwraca obiekt HBLUETOOTH_RADIO_FIND, będący czymś w rodzaju identyfikatora wyszukiwania adapterów. Jeśli nie ma żadnego adaptera w systemie, to funkcja zwraca null, co później sprawdzamy. W pętli zaczynającej się od linii 71 dodajemy znaleziony adapter do wektora adapterów. Do działania pętli wykorzystujemy fakt, że BluetoothFindNextRadio zwraca fałsz, jeśli nie znajdzie więcej adapterów, a jeśli znajdzie, to zwraca prawdę, a element, na który wskazuje drugi argument, zostaje wypełniony danymi o znalezionym adapterze - tak samo, jak w przypadku funkcji znajdującej pierwszy adapter.

W linii 91 ustawiamy w strukturze zawierającej konfigurację skanowania otoczenia to, którym adapterem chcemy skanować. Dalej sposób wyszukiwania urządzeń w pobliżu odbywa się w sposób analogiczny, co wyszukiwanie adapterów.

W linii 124 parujemy się z urządzeniem. Funkcja ta jest o tyle miła, że wyświetla Windowsowe okienko parowania, pytające o PIN i co tylko - tak więc nic poza tym nie musimy robić. Po zakończeniu tej funkcji telefon i komputer będzie sparowany… albo i nie. W każdym bądź razie, próbowaliśmy.

W linii 127 tworzymy nowe gniazdo WinSock, przystosowane do komunikacji poprzez Bluetooth. I tutaj zaczynają się schody - następujące po tym sprawdzanie poprawności socketa zawsze przerywa pracę programu. Tutaj właśnie leży główny błąd w moim kodzie Kilka linijek niżej widzimy ustawianie adresu urządzenia docelowego i próbę wysyłania danych w tamtym kierunku, jednak nie miałem okazji sprawdzić, na ile to jest poprawne.

Linie 152 i 155 zamykają wyszukiwanie adapterów i urządzeń w pobliżu. Nie zapominajmy pozostawić po sobie porządku ;) Nie jestem pewien, czy nie powinno się zamykać wyszukiwania zaraz po dokonaniu owego przeszukiwania - spróbujcie, jeśli nie spowoduje to błędu, to to byłby lepszy sposób. Ja nie spróbuję, bo jestem zbyt leniwy, żeby odpalać teraz Windowsa i sprawdzać.

#include "stdafx.h"

#include <Ws2bth.h>
#include <BluetoothAPIs.h>
#include <Bthsdpdef.h>
#include <stdio.h>
#include <WinSock2.h>
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <bthdef.h>

#include <vector>

#pragma comment(lib, "Irprops.lib")

BLUETOOTH_FIND_RADIO_PARAMS m_bt_find_radio = {
 sizeof(BLUETOOTH_FIND_RADIO_PARAMS)
};

BLUETOOTH_RADIO_INFO m_bt_info = {
 sizeof(BLUETOOTH_RADIO_INFO),
 0,
};

BLUETOOTH_DEVICE_SEARCH_PARAMS m_search_params = {
 sizeof(BLUETOOTH_DEVICE_SEARCH_PARAMS),
 1,
 0,
 1,
 1,
 1,
 15,
 NULL
};

BLUETOOTH_DEVICE_INFO m_device_info = {
 sizeof(BLUETOOTH_DEVICE_INFO),
 0,
};

HANDLE m_radio = NULL;
HBLUETOOTH_RADIO_FIND m_bt = NULL;
HBLUETOOTH_DEVICE_FIND m_bt_dev = NULL;

// lista znalezionych adapterów
std::vector<HANDLE> radios;

// lista znalezionych urządzeń
std::vector<BLUETOOTH_DEVICE_INFO> devices;

int wmain(int argc, wchar_t **args) {
  unsigned int j=MAXINT; // numer urządzenia, które będziemy parować
  BLUETOOTH_DEVICE_INFO wybrane; // wybrane urządzenie, z którym chcemy się łączyć
  SOCKET sck;
  SOCKADDR_BTH sadr;
  char inc[20];

  wprintf(L"Szukanie adapterow Bluetooth...\n");

  // znajdujemy pierwszy adapter bluetooth
  m_bt = BluetoothFindFirstRadio(&amp;m_bt_find_radio, &amp;m_radio);

  // jeśli m_bt to null, to system nie znalazł żadnych adapterów Bluetooth.
  if (m_bt == NULL) {
    wprintf(L"Nie znaleziono adapterow Bluetooth");
    return 1;
  }

  // dodajemy znaleziony adapter do listy
  do {
    // dodajemy ten adapter do listy znalezionych adapterów
    radios.push_back(m_radio);
    // jeśli znaleźliśmy kolejny adapter, to również dodajmy go do listy
  } while (BluetoothFindNextRadio(&amp;m_bt_find_radio, &amp;m_radio));

  // Przestajemy szukać adapterów Bluetoot
  
  // wyświetlmy listę
  for (unsigned int i=0;i<radios.size();i++) {
    BluetoothGetRadioInfo(m_radio,&amp;m_bt_info);
    wprintf(L"Adapter nr. %d:\r\n", i);
    wprintf(L"\tNazwa:\t\t%s\r\n", m_bt_info.szName);
    wprintf(L"\tMAC\t\t%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\r\n", m_bt_info.address.rgBytes[1], m_bt_info.address.rgBytes[0], m_bt_info.address.rgBytes[2], m_bt_info.address.rgBytes[3], m_bt_info.address.rgBytes[4], m_bt_info.address.rgBytes[5]);
    wprintf(L"\tKlasa:\t\t0x%08x\r\n", m_bt_info.ulClassofDevice);
    wprintf(L"\tProducent:\t0x%04x\r\n", m_bt_info.manufacturer);
  }

  // zakładamy na razie, że wybrany został zerowy adapter
  // ustawmy więc w opcjach wyszukiwania ten właśnie adapter
  m_search_params.hRadio = radios[0];

  // zaczynamy szukać urządzeń dostępnych poprzez bluetooth
  wprintf(L"\nSzukam urzadzen widocznych poprzez Bluetooth...\n\n");
  m_bt_dev = BluetoothFindFirstDevice(&amp;m_search_params, &amp;m_device_info);

  //BluetoothSelectDevices(*m_search_params);

  do {
    devices.push_back(m_device_info);
  } while(BluetoothFindNextDevice(m_bt_dev,&amp;m_device_info));

  // wyświetlmy te urządzenia
  for (unsigned int i=0;i<devices.size();i++) {
    m_device_info = devices[i];
    wprintf(L"Urzadzenie %d:\r\n", i);
    wprintf(L"\tNazwa:\t\t%s\r\n", m_device_info.szName);
    wprintf(L"\tMAC:\t\t%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\r\n", m_device_info.Address.rgBytes[1], m_device_info.Address.rgBytes[0], m_device_info.Address.rgBytes[2], m_device_info.Address.rgBytes[3], m_device_info.Address.rgBytes[4], m_device_info.Address.rgBytes[5]);
    wprintf(L"\tKlasa:\t\t0x%08x\r\n", m_device_info.ulClassofDevice);
    wprintf(L"\tPolaczony:\t%s\r\n", m_device_info.fConnected ? L"tak" : L"nie");
    wprintf(L"\tParowany:\t%s\r\n", m_device_info.fAuthenticated ? L"tak" : L"nie");
    wprintf(L"\tPamietany:\t%s\r\n", m_device_info.fRemembered ? L"tak" : L"nie");
  }

  // wybierzmy urządzenie, z którym będziemy się parować
  do {
    printf("Z ktorym urzadzeniem parowac? (nr) ");
    scanf_s("%u",&amp;j); // pobieramy numer urządzenia do parowania
  } while (j > devices.size());

  wybrane = devices[j];

  // parujmy urządzenia
  BluetoothAuthenticateDevice(NULL,radios[0],&amp;wybrane,NULL,MITMProtectionNotRequired);

  // łączymy się z wybranym urządzeniem
  sck = socket(AF_BTH,SOCK_STREAM,BTHPROTO_RFCOMM);

  if (sck == INVALID_SOCKET) {
    printf("Blad przy tworzeniu gniazda");
    BluetoothFindDeviceClose(m_bt_dev);
    BluetoothFindRadioClose(m_bt);
    system("pause");
    return 2;
  }

  sadr.addressFamily = AF_BTH;
  sadr.btAddr = wybrane.Address.ullLong;

  // dokonujemy połączenia
  connect(sck,(SOCKADDR *) &amp;sadr,sizeof(sadr));

  send(sck,OBEX_CONNECT,sizeof(OBEX_CONNECT),0);
  recv(sck,&amp;(inc[0]),25,0);

  printf("%s",inc);

  // zamykamy gnizado
  closesocket(sck);

  // Przestajemy szukać urządzeń Bluetooth
  BluetoothFindDeviceClose(m_bt_dev);

  // Przestajemy szukać adapterów Bluetooth
  BluetoothFindRadioClose(m_bt);

  return 0;
}